KONSTRUKTION & PRODUKTUTVECKLING

Vi har mer än 20-års erfarenhet av maskinkonstruktion inom ett flertal olika branscher som till exempel processindustri, pappersindustri, godshantering, vattenkraft och fordonsindustri. Vi använder moderna verktyg i form av 2D/3D-CAD program och utformar våra konstruktioner för att tillverkas med moderna metoder. Vi kan även utföra FEM-beräkningar för att optimera en konstruktion och eller kontrollera hållfasthet.