EFFEKTIVISERINGSSYSTEM

Sista pusselbiten i ett lyckat effektiviseringsarbete är att se till att rätt redskap/verktyg finns för användarna. Man kommer ofta inte i mål genom att nyttja inbyggda funktioner i PDM, PLM och ERP-system.
QENTEC har utvecklat egna applikationer för att ge användarna maximalt datorstöd i sin arbetsprocess. Applikationerna hjälper användarna att följa framtagna regelverk och eliminera tidsödande arbetsmoment. Applikationerna ger också en kvalitetssäkring av produktdokumentationen.

Programmeringen kan utföras i flera olika verktyg som Java, Visual Basic, MySQL, SQLServer samt med hjälp av grundsystemens eventuella API:er.