2015-11 Intagslucka – Ljungby Energi

Uppdrag: Konstruktion, Beräkning

Slutkund: Ljungby Energi

Konstruktion och hållfasthetsberäkning av intagslucka inklusive falsar och manöveranordning.
Utsättningsunderlag.

web-ljungbyintag-415-001 - FEM Deformationweb-ljungbyintag-2web-ljungbyintag-1