2012-01 Turbinintagstuber – Hemsjö Övre Kraftverk

Uppdrag: Konstruktion, Beräkning

Slutkund: E.ON Vattenkraft Sverige AB

Konstruktion av turbinintagstuber, tubrörsvaggor samt anslutningar mot damm och turbinhall.
Uppdraget inleddes med 3D-skanning av befintlig installation. Med hjälp av punktmoln från 3D-skanningen skapades en exakt 3D-modell av tubernas sträckning samt deras anslutningar i damm respektive turbinhall. Utsättningsunderlag för armering, rörvaggor.
HEÖÖ-Tubrör3D
HEÖÖ-Vaggordsc04609

dsc04966