2011-06 Falsar & falsvärmeledning – Njura Kraftverk

Njura-Falsar2Uppdrag: Konstruktion

Slutkund: E.ON Vattenkraft Sverige AB

Konstruktion av falsar och falsvärmeledning för renovering av utskov 1 och 2 vid Njura kraftverk.
Utsättningsunderlag för armering.